หน้าหลัก

Highlight


»แพคเกจแนะนำ

แพคเกจ 4 ดอทคอม พื้นที่ 500 MB
ราคา 1,600 บาทต่อปี


»แพคเกจยอดนิยม
แพคเกจ 6 ดอทคอม พื้นที่ 500 MB
อีเมล์ 5 Account
ราคา 2,100 บาทต่อปี

Website Menu
Support Menu


แนะนำโปรแกรมดี โหลดฟรี



สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวาน

16 คน
23 คน
สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
17 คน
41550 คน
133907 คน
เริ่มเมื่อ 2012-05-15

THT WEB เว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

ทดลองใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
ทดลองใช้งานได้ทุกคน ไม่จำกัด


test1 - test10 จะเหมือนกับเว็บที่มีจำหน่ายในราคา 499 กับ 999 แพ็คเกจที่ 1 กับ แพ็คเกจที่ 2

test 11 - test20 จะเหมือนกับเว็บที่มีจำหน่ายในราคา 1,200 / 1,600 / 1,700 / 2,100 แพ็ตเกจที่ 3 ขึ้นไป ถึง แพ็คเกจที่ 6 ตั้งแต่แพ็คเกจที่ 3 -6 นี้ จะมีระบบสมัครสมาชิกเข้าฐานข้อมูลเพิ่มเข้ามา และสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ได้ และมีเว็บบอร์ด และพื้นที่ 500 MB และทำเป็นเว็บไซต์พ่วงได้


ชื่อเว็บ ทดลองที่ 1 http://www.test1.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test1.tht.in/2222/
Username : test1.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 2 http://www.test2.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test2.tht.in/2222/
Username : test2.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 3 http://www.test3.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test3.tht.in/2222/
Username : test3.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 4 http://www.test4.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test4.tht.in/2222/
Username : test4.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 5 http://www.test5.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test5.tht.in/2222/
Username : test5.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 6 http://www.test6.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test6.tht.in/2222/
Username : test6.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 7 http://www.test7.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test7.tht.in/2222/
Username : test7.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 8 http://www.test8.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test8.tht.in/2222/
Username : test8.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 9 http://www.test9.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test9.tht.in/2222/
Username : test9.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 10 http://www.test10.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test10.tht.in/2222/
Username : test10.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 11 http://www.test11.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test11.tht.in/2222/
Username : test11.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 12 http://www.test12.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test12.tht.in/2222/
Username : test12.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 13 http://www.test13.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test13.tht.in/2222/
Username : test13.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 14 http://www.test14.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test14.tht.in/2222/
Username : test14.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 15 http://www.test15.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test15.tht.in/2222/
Username : test15.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 16 http://www.test16.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test16.tht.in/2222/
Username : test16.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 17 http://www.test17.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่ http://www.test17.tht.in/2222/
Username : test17.tht.in

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 18 http://www.test18.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test18.tht.in/2222/
Username : test18.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 19 http://www.test19.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test19.tht.in/2222/
Username : test19.tht.in
Password : 1234

ชื่อเว็บ ทดลองที่ 20 http://www.test20.tht.in/
สำหรับเข้าไปพัฒนาเว็บไซต์ที่
http://www.test20.tht.in/2222/
Username : test20.tht.in
Password : 1234



 

 

> Copyright (c) 2012 by http://www.iprosoft.tht.in <